Adopcja na odległość - program

Co to jest "Adopcja na odległość"?

To przyjęcie do swojego życia biednych dzieci lub młodzieży z kraju misyjnego poprzez zapewnienie im możliwości edukacji.

 

Jakie dzieci mogą być objęte programem?

Osoby do grupowej "Adopcji na odległość' przedstawiają salezjanie i salezjanki, którzy pracują na misjach. Wybierają najuboższe dzieci i młodzież, którym rodzice nie są w stanie zapewnić edukacji, a często nawet zaspokoić ich podstawowych potrzeb.

Głównie są to sieroty i półsieroty. Opieka obejmuje osoby w wieku od 6 do 25 lat z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy.

 

 

Kto może uczestniczyć w programie?

Osoba, która ukończyła 18 rok życia, rodzina, zakład pracy, uczelnia, szkoła, klasa, stowarzyszenie itp.

 

 

W jaki sposób można włączyć się do dzieła?

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej www.misje.salezjanie.pl i wypełnioną przesłać do Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

Szkoły przesyłają deklarację (wyłącznie pocztą tradycyjną) z pieczątką instytucji oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela odpowiedzialnego.

SOM pełni rolę pośrednika między misjonarzem a osobą adoptującą. Sponsor zobowiązuje się do pokrycia kosztów kształcenia dzieci przez okres minimum jednego roku. Po upływie tego czasu zobowiązanie może przedłużyć (telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną), nie wypełniając ponownie deklaracji.

W odpowiedzi na deklarację SOM prześle informacje o placówce, fotografię dzieci oraz indywidualny numer osobie, która przystępuje do programu.

Dopiero po otrzymaniu powyższych informacji należy rozpocząć dokonywanie wpłat, dopisując na druku przelewu w rubryce tytuł wpłaty indywidualny numer nadany przez SOM. (istnieje możliwość uruchomienia stałego zlecenia wpłat w banku).

 

 

Ile razy w roku będzie przesyłana informacja od misjonarza?

Minimum raz w roku misjonarz lub misjonarka postara się napisać list z informacją o placówce objętej opieką.

 

 

Jaka jest roczna wysokość zobowiązania?

Minimalny roczny koszt wynosi 480 złotych na okres jednego roku, ale to Państwo podejmują decyzję o wysokości zobowiązania. Wpłat można dokonywać w ratach (patrz: deklaracja).

SOM przekazuje misjonarzom i misjonarkom pieniądze przelewem bankowym raz na pół roku lub częściej (w zależności od potrzeb). Misjonarze osobiście opłacają koszty nauki oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb podopiecznych, takich jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne.

 

 

Czy można pisać do dzieci, które zostały objęte pomocą?

Można przesyłać listy, kartki z życzeniami do misjonarzy i podopiecznych. W związku z licznymi obowiązkami misjonarz bądź misjonarka nie ma możliwości odpisywania na indywidualne listy. Najlepiej, aby korespondencja była napisana w języku urzędowym obowiązującym w kraju, z którego pochodzą podopieczni (np. Zambia, Kenia, Uganda – jęz. angielski).

 

 

Czy można przerwać "Adopcję na odległość"?

"Adopcja na odległość" stanowi moralne zobowiązanie wobec grupy dzieci. Jeśli opiekun nie ma możliwości dalszego wspierania, powinien powiadomić o tym SOM telefonicznie lub mailowo.

 

 

Jakie są zalety adopcji grupowej?

Adopcja grupowa polega na finansowaniu kształcenia grupy młodzieży czy dzieci będących na danej placówce misyjnej. Wpłacane przez ofiarodawców pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na wyposażenie uczniów w podręczniki i przybory szkolne oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza umożliwiającego kształcenie. W niektórych placówkach konieczny jest zakup swetrów, butów, koców czy mundurków szkolnych, w innych żywności i podstawowych środków higieny osobistej. Często niezbędne jest również wspieranie rodziny ucznia. Adopcja grupowa w porównaniu z imienną nie wymaga tak wielu formalności. Pomoc udzielana w ten sposób szybciej dociera do potrzebujących. Jest powszechniejsza i skuteczniejsza. Zapobiega niebezpieczeństwu zawłaszczania dziecka, czy też niezdrowym podziałom wśród dzieci.

 

 

Jaki jest dotychczasowy przebieg programu?

"Adopcja na odległość" ruszyła 21 kwietnia 2001 roku pod hasłem: Dajmy dziecku szansę nauki. Obecnie programem objęci są młodzi ludzie w 55 placówkach misyjnych, w 23 krajach świata. Według danych szacunkowych programem "Adopcja na odległość" obejmujemy 11.301 uczniów (dane z roku 2013).

 

 

Do każdego, kto włączy się w dzieło "Adopcji na odległość" wysyłamy dwumiesięcznik "Misje Salezjańskie".

 

Nowe zdjęcia w galerii

Ostatnio wpisana intencja

Nela Kujawa
Bardzo proszę o modlitwę, za mojego kolegę Aleksandra, aby znalazł szczęście w poznaniu Boga. Za każdą modlitwę Bóg zapłać!
piątek, 21 listopada 2014

Projekt w trakcie realizacji

Projekt nr 086 (Uganda) Children and Life Mission Calm / Koszt projektu: 30 000 usd

Misja mieści się na terenie Archidiecezji Kampala, w miejscu męczeństwa Karola Lwangi i jego towarzyszy (Męczennicy Ugandy) w Namugongo w Ugandzie. Jest prowadzona przez Zgromadzenie Księży Salezjanów. Podobnie jak organizacje społeczne, kulturalne, misja CALM została stworzona, aby nieść pomoc dla dzieci ulicy, sierot oraz narażonych na przemoc ze strony najbliższego środowiska. Pragnie stworzyć, dla tych, którzy utracili dom rodzinny, nowe bezpieczne miejsce, w którym mogliby nie tylko zamieszkać, ale zdobyć poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepsze życie. W domu mieszka 128 wychowanków.

Więcej …


 


 
 
 
Salezjański Ośrodek Misyjny
ul. Korowodu 20
02-829 Warszawa
tel. 22 644 86 78
misje@salezjanie.pl
www.misje.salezjanie.pl
 
Działalność
Adopcja na odległość
Wolontariat
Projekty misyjne
Multimedia Don Bosco
Wydawnictwo
Animacja misyjna
Modlitwa
Dom rekolekcyjny
Muzeum misyjne
Sklepik misyjny
O nas
Placówki misyjne
Listy z misji
Nasi ludzie
Media o nas
Linki
Aktualności
Pozostałe strony
Galeria
Wspomóż misje
Pressroom
Kontakt